top of page

surnadal@kvatro.as

Telefon: 476 50 400   

Industrivegen 70, 6652 SURNADAL, NO

© 2021 BIZTEK AS

  • Facebook
Vi setter pris på at de svarer raskt og grundig på spørsmål, og at de er beslutningsdyktige når det kreves avklaringer rundt endringer eller usikkerheter. Dialogen med Kvatro har vært konstruktiv og kontinuerlig gjennom hele prosjektets løp.

Trond Ingar Fagerli, Daglig leder Meldal Byggservice

Gjølmetunet i Orkland

Toveis kommunikasjon

Prosjektleder Alexander forteller at produksjonen har forløpt uten hindringer, mye takket være det solide tegningsgrunnlaget fra Meldal Byggservice. Vår produksjon har vært preget av en jevn og god flyt gjennom prosjektets gang, og takket være rask respons fra Meldal Byggservice ved eventuelle spørsmål, har vi opprettholdt en åpen og ærlig dialog. Dette har bidratt til en effektiv fremdrift i alle prosjektfaser. 

At vi har kunnet levere det med det omfanget vi har, må jo bety at vi gjør noe rett. Det er også bekreftende at vi, som lokal produsent, har suksess med leveranser i regionen.

Stor verdi

For Kvatro representerer et slikt prosjekt en betydelig verdi, ikke bare ved å sikre sysselsettingen for våre ansatte, men også ved å styrke grunnlaget for fremtidige oppdrag. Forretningsmessig er det også bra å utvide vår portefølje med enda en samarbeidspartner, noe som gir oss muligheten til å etablere langvarige relasjoner og bygge et solid samarbeid. 

Fra hytte til boligfelt; vår reise med Meldal Byggservice 

Gjølmetunet boligfelt, som ligger kun et steinkast fra Orkanger sentrum, representerer et prosjekt vi er særskilt stolte av. Når vi løfter blikket utover den daglige driftens kjerne – produksjonen – blir det tydelig at de veggene, gulvene og takene vi konstruerer, danner fundamentet for hjemmene til familier, pensjonister og de som nylig har etablert seg.

Det hele startet med leveringen av en hytte til daglig leder i Meldal Byggservice as i 2020. Siden da har samarbeidet båret frukter, og sammen har vi realisert flere vellykkede prosjekter. Vårt engasjement med Gjølmetunet startet senere samme år, og nå står de fire (sist leverte) eneboligene snart klare til å ønske nye beboere velkommen. På Gjølmetunet er det rom for flere boliger.  

Gjølmetunet i Orkland

Utbygger: Heimdal Sag Prosjekter

Totalentreprenør: Meldal Byggservice AS  

Total underentreprenør: Kvatro AS  

Smertefritt samarbeid

Samlet levering fra Kvatro så langt omfatter ni tomannsboliger og fire eneboliger med boder. Våre ansatte har produsert tilsammen 5800 m2 veggelementer, 2600 m2 gulvelementer og 352 takstoler til Gjølmetunet.  

Husene er blitt til med en god flyt i produksjonslinjen, noe som vår prosjektleder Alexander Naustbakk treffende beskrev da han sa at produksjonen har “gått smertefritt”.

 

Dette er et klart bevis på at med et solid tegningsgrunnlag levert av Meldal Byggservice, har vi hatt et produksjonsgrunnlag som har vært grundig bearbeidet, noe som har resultert i en sømløs og vellykket byggeprosess. 

Alexander Naustbakk,

Prosjektleder for Kvatro

Meldal Byggservice

Meldal Byggservice er en solid entreprenør etablert i 1987. De har flere "ben" dem kan lene seg på, og har stått støtt både gjennom pandemi og redusert aktivitet i byggbransjen. Et distinkt trekk ved Meldal Byggservice er deres høye forventninger til samarbeidspartnere. Med en velorganisert intern struktur, legger de stor vekt på at deres partnere også opprettholder en standard som resonnerer med deres egne verdier og arbeidsmetoder.

For Meldal Byggservice er en åpen og tydelig kommunikasjon, og en veldefinert ansvarsfordeling som sikrer hurtige avklaringer, essensielt. Daglig leder, Trond Ingar Fagerli, understreker at Kvatro lever opp til de høye forventningene selskapet har til sine partnere, noe som er avgjørende for å opprettholde konkurranseevnen. 

Ifølge Trond Ingar utmerker Kvatro seg i samarbeidet med sin gode organisering og struktur, og de håndterer prosjekter på en måte som er både ryddig og effektiv.  

Kvalitet og Troverdighet.

Din totalleverandør

i store og  små byggeprosjekter.

bottom of page