Open Site Navigation

Kvalitet og Troverdighet.

Din totalleverandør

i store og  små byggeprosjekter.

VÅRE MEDARBEIDERE

De er vår viktigste ressurs og vi satser bevisst på å være en attraktiv arbeidsgiver for lokale fagarbeidere med engasjement og yrkesstolthet.

 

Vi arbeider for et lojalt miljø med høy trivsel og god balanse mellom erfaring, kompetanse, ungt pågangsmot og innovasjon. 

KVATRO er en lokal elementprodusent i Surnadal med bredt produktspekter og hele Norges bygge-industri som markedsområde. 

Selskapet har sin opprinnelse tilbake til 1974, der rasjonell prefabrikkering har stått sentralt siden oppstarten. 

 

 • Vi har bred erfaring innen leveranser fra eneboliger til større entrepriser på forretningsbygg, barnehager, landbruksbygg, helse-/omsorgsboliger og feltutbygginger.

 

 • Gjennom aktiv deltagelse og prosjektutvikling bidrar vi til merverdi og effektivisering for våre oppdragsgivere. Vårt brede produktspekter bidrar til at vi har løsninger for de fleste prosjekter, og alt kan tilbys ferdig montert på byggeplass. 

 

 

 

OM OSS

surnadal@kvatro.as

Telefon: 476 50 400   

Industrivegen 80, 6652 SURNADAL, NO

© 2021 BIZTEK AS

 • Facebook
 • Vi har fokus på, og gode rutiner for kvalitetssikring, og vi har et innarbeidet KS-system, som ivaretar kvalitet og HMS. Dette for å sikre en systematisk oppfølging og kontinuerlig forbedring.  

 • Utvikling og fleksibilitet står sentralt hos oss. Vi leverer elementsystemer med høy grad av ferdigstillelse og god kvalitet for å møte bransjens krav om tørre, tette bygg med fagmessig god utførelse, og redusert klimaavtrykk. 

 • Vi har sentral godkjenning for Prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 

 • Våre takstoler er CE-godkjent og sertifisert etter kravene i NS EN 14250:2010   

 • Vi har vært en mesterbedrift siden 2018 

VÅRE PRODUKTER

Takstoler

Kvatro-takstoler – er solide konstruksjoner sammensatt med spikerplater .

  

 • Vi leverer komplette takverk, av alle typer og størrelser. Vi prosjekterer alle typer trekonstruksjoner sammensatt med spikerplater, og har et bredt spekter med løsninger som møter kundens behov. Vår produksjonslinje sikrer nøyaktighet og presisjon ved å benytte laserteknologi som hjelpemiddel.   

  

 • Vi er tilsluttet Norsk Takstolprodusenters Forening (NTF) og takstolene våre har CE-godkjenning gjennom Norsk Treteknisk institutt.  

 
 

 • Våre leveranser strekker seg fra garasjer og eneboliger til landbruksbygg og andre type store bygg. Vi leverer gitterdragere til etasjeskiller og utfresinger for både spikerslag og skjulte bærebjelker. Vi har også erfaring med å lage spesialprodukter som amfi, tribuner og forskalinger.   

 • Ytelseserklæring 

Kompakte tak-elementer

Kvatro-tak - har vi levert til hele Norge siden 2016 og er sterke elementer med lengder opp til 12m. 

  

 • Takelementene egner seg godt til industri-, idretts- og forretningsbygg, kjøpesenter, skoler og rekkehus/blokkbebyggelse.  

   

 • Kvatro-tak produseres ferdig isolert til ønsket u-verdi, valgbar himlingstype, ferdig tekket med folie og kan benyttes som stiv skive for stabilisering av bygget. 

  

 •  Våre elementer har gode varmeisolasjonsegenskaper og har lange og frie spenn med god bæreevne.  Elementene produseres med gode løsninger for damp- og lufttetthet imellom og de kan brukes på skrå tak med luftede overtak. Vi kan tekke dem i våre produksjonslokaler og de monteres effektivt. 

Tre-elementer

Kvatro-elementsystem - prefabrikkerte elementer av tre til yttervegg, innervegg, etasjeskiller og yttertak. 

 • Systemet sikrer tradisjonelle utfordringer med fukt i byggetiden, gir kort byggetid, og redusert avfallshåndtering på byggeplassen.  

 • Veggelementer leveres hovedsakelig som kalde elementer uten isolasjon, bortsett fra lyd- og brannskillevegger. Disse leveres isolert og platekledd fra produksjonslokalene våre.   

 • Etasjeskillere prosjekteres i detalj og kan tilpasses tekniske installasjoner som ventilasjon og byggetekniske løsninger som f.eks. nedsenkning for støp på bad. 

 • Takelementer av tre leveres som sperrekonstruksjon med luftede overtak, og ferdiggrad er tilpasset de prosjektspesifikke forutsetninger. 

Ved å tilby alt fra tradisjonelle tre-elementer og takstoler til kompakte tak-elementer for flate tak, kan vi finne gode løsninger og møte svært mange behov. 

STILLING LEDIG

Vi søker prosjektleder!